שירותי פמילי אופיס -ניהול עושר משפחתי

מהו פמילי אופיס

הפמילי אופיס מנהל את נכסיהן של משפחות עתירות הון, בראייה ארוכת טווח ומתוך ראייה רחבה של כל עולם העושר של המשפחה – צרכיה הפיננסים, עסקיה הריאליים והתיק הפיננסי ומתוך מטרה לשמר אותן לדורות הבאים

השירותים שלנו

אנו מספקים מסגרת מותאמת אישית של שירותי פמילי אופיס לפי צרכי המשפחה ומטרותיה המיושמת הלכה למעשה באופן ייחודי ואפקטיבי

פילוסופיית ניהול השקעות

גישתנו לניהול השקעות מבוססת על 3 עובדות: השווקים מתנהלים באופן בלתי צפוי, תשואה וסיכון קשורים זה בזה, התנהגות ומשמעת משפיעות על הביצועים